2024 CalFresh Forum Mayo 23, 2024

Bukas na ang pagpaparehistro ng 2024 na CalFresh Forum!

Bawat taon, ang pinaka-inaasahang CalFresh Forum ay nagtitipon-tipon ng daan-daang mga pangunahing stakeholder mula sa buong estado upang kilalanin ang bukod-tanging gawain, tukuyin ang mga pagkakataon, at talakayin ang mga estratehiya upang mapabuti ang abot at epekto ng CalFresh. 

Ipinagmamalaki ng Nourish California na mag-host ng isang araw na 2024 na Calfresh Forum sa pakikipagtulungan sa California Department of Social Services CalFresh Branch.

Kailan: Mayo 23, 9:00 AM - 3:30 PM

  • Magbubukas ang rehistrasyon nang 9:00 AM at magsisimula ang mga pambungad na pananalita nang 10:00 AM

Saan: San Jose Women’s Club & The Whova Virtual Platform 

Kasama sa kaganapang ito ang networking, mga breakout session nang personal at virtual, at ang aming taunang pagtatanghal ng Freshy Award. Tumulong ang aming Advisory Committee na tukuyin ang paksa para sa mga session na ito, kabilang ang pag-access ng mga estudyanteng nasa kolehiyo, pagpapatupad ng Food4All, at mga umuusbong na pagkakataon sa pagtataguyod ng Calfresh!

Magrehistro sa Whova

Mga Gastos at Detalye sa Pagpaparehistro 

Sa taong ito, mag-aalok kami ng tatlong opsyon sa pagpaparehistro para sa pagdalo:

Maagang Pagpaparehistro (Early Bird Registration)

Kasama sa opsyong ito ang: 

  • Isang in-person mixer sa Mayo 22 sa San Jose
  • Magaan na almusal at tanghalian sa Mayo 23 sa CalFresh Forum
  • Dalawang track ng nakakaakit na content
  • Ang taunang Freshy Awards
  • Pre-engagement sa pamamagitan ng Whova

Nasa Tamang Oras na Pagpaparehistro

Kasama sa opsyong ito ang: 

  • Lahat ng nasa itaas, hindi lang kasama ang in-person mixer sa Mayo 22

Virtual na Pagpaparehistro

Kasama sa opsyong ito ang:

  • Live streaming sa pamamagitan ng Whova virtual platform ng buong in-person agenda
  • 2 breakout session na may opsyonal na virtual na pakikipag-ugnayan
  • Pre-engagement sa pamamagitan ng Whova

*Code para sa diskwento para hindi na kailangang bayaran ang buong halaga na available kapag hiniling; walang aplikasyong kinakailangan o mga tanong - calfreshforum@nourishca.org

 

4

Magrehistro Dito

nourishca-internships

Was this resource helpful?

Please consider supporting Nourish California's work.

Your 100% tax-deductible donation is an investment in our research and supports our mission to give California’s critically under-resourced communities the nutrition they desperately need.