2024 Freshy Awards

Ang Pagboto para sa 2024 Freshy Awards ay Bukas Na!

Ang mga nominasyon para sa 2024 Freshy Awards ay pumasok na at nagsimula na ang pagboto! Napili batay sa inyong mga boto, ang mga nanalo ay iaanunsyo sa CalFresh Forum sa 5/23/2024. Maaari kang magparehistro para sa Forum dito. Ang mga awards na ito ay nagpaparangal sa mga aksyon ng mga indibidwal na taga-California at mga organisasyon mula sa buong estado na masigasig na nagtrabaho noong nakaraang taon upang mapabuti ang CalFresh.

Isumite ang iyong balota sa ibaba!

Ang lahat ng mga boto ay dapat isumite bago maghatinggabi sa Martes, ika-30 ng Abril.

Pakitandaan na ang lahat ng content ng mga nominado sa Freshy Awards ay isinulat ng mga indibidwal na nagsumite ng mga nominasyon. Ang Nourish California ay hindi nag-e-edit, nagsusulat, o nagsasala ng impormasyon sa pagnomina sa anumang paraan.

May mga Tanong? Mag-email sa calfreshforum@nourishca.org

2024 Freshy na Balota

nourishca-internships

Was this resource helpful?

Please consider supporting Nourish California's work.

Your 100% tax-deductible donation is an investment in our research and supports our mission to give California’s critically under-resourced communities the nutrition they desperately need.