2024 Freshy Awards

Bukas na ngayon ang mga nominasyon

Ang “Freshy” Awards ay pinarangalan ang mga aksyon ng mga indibidwal na taga-California at mga organisasyon na masigasig na nagtrabaho noong nakaraang taon upang mapabuti ang CalFresh.

Nais naming patuloy na palawakin ang aming pagkilala sa dedikasyon at pagsusumikap kaya aming hangarin na malugod na tanggapin ang mga nominasyon para sa malawak na hanay ng mga pagkilos, kabilang ang:

  • Mga pagkilos sa patakaran para mapahusay ang access sa CalFresh
  • Mga pagkilos sa patakaran upang madagdagan ang mga pamamahagi ng benepisyo ng CalFresh
  • Mga makabagong estratehiya upang mapataas ang partisipasyon sa CalFresh
  • Namumukod-tanging Pangako sa Pagsulong ng Pagkakapantay-pantay sa CalFresh

Gamit ang form sa ibaba, ang Nourish California ay mangongolekta ng mga impormasyon tungkol sa bawat nominado upang bumuo ng isang balota ng pagboto. Batay sa inyong mga boto, ang mga nanalo ng Freshy Award ay iaanunsyo sa 2024 CalFresh Forum.

Tinatanggap ang mga nominasyon hanggang Marso 27, 2024; bisitahin ang aming website para sa isang balota ng pagboto at iba pang mga update sa kaganapan!

nourishca-internships

Was this resource helpful?

Please consider supporting Nourish California's work.

Your 100% tax-deductible donation is an investment in our research and supports our mission to give California’s critically under-resourced communities the nutrition they desperately need.